فرایندها و راهنماها

خلاصه روال ها و فرایندهای تجهیزات پزشکی Download
روال کلی واردات تجهیزات پزشکی Download
ثبت مشخصات اولیه تجهیزات پزشکی توسط شرکت Download
راهنمای ثبت پیش فاکتور و دریافت مجوز ورود از سامانه تجارت با کد IRC Download
روال ترخیص کالا های ثبت شده در اداره تجهیزات پزشکی Download
راهنمای پیامهای مربوط به پروفرم و وضعیت کدها در سامانه تجارت و سامانه TTAC Download
لیست اقلام مشمول سطح بندی Download
مراحل صدور مجوز صادرات لوازم و تجهیزات پزشکی Download