• دارای مجوز رسمی
  • ثبت و ترخیص تجهیزات پزشکی
  • ترخیص کالا ازگمرکات زمینی، هوایی، دریایی و ریلی
  • انجام تمامی فرایند خرید و واردات خودرو

رویکرد گروه تک الماس

  1. بهبود مستمر و تعالی گری در ارائه خدمات
  2. نوآوری در ارائه خدمات و ایجاد ارزش
  3. کار گروهی ، امانتداری و صداقت در کار
  4. رقابتی بودن نرخها

آخرین اخبار