خدمات بازرگانی و لجستیکی

کارگزاری تک الماس (یونیک دایموند) با رویکردی کاملاً جدید در چند سال اخیر و با تلاش فراوان سعی نموده است که دامنه فعالیتهای خود را با استفاده از ظرفیتهای موجود توسعه دهد.  بخشی از این فعالیتها بشرح ذیل می باشند:

اجاره شناور / تهیه کانتینر و بارگیری از بنادر تجاری دنیا به ایران و بلعکس
حمل و نقل داخلی کالا و ترانزیت
تخلیه و بارگیری کالا در بنادر جنوبی ایران
خدمات انبارداری
حمل شهری/استریپ و بارگیری کانتینر/شمارش کالا
اخذ مجوز جهت ثبت سفارش انواع کالاهای مجاز از وزارت بازرگانی با استفاده از کارت بازرگانی معتبر
استعلام تعرفه کالا و اخذ ارزش پایین و ارزانتر از گمرک ایران با توجه به سابقه طولانی مدت
مشاوره در زمینه تهیه و تنظیم اسناد تجاری، تهیه پروفرم و فاکتور از سایر کشورها
انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات.
 ارائه خدمات و رایزنی اقتصادی با شرکتهای داخلی و خارجی.
 اخذ پوشش های بیمه دریایی (P&I Coverage)   و باربری از شرکتهای بیمه معتبر داخلی/خارجی.
 تنظیم و انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر شرکتهای داخلی/خارجی با رعایت مقررات مربوطه.